HISTORIJAT
Asfaltgradnja logo

Društvo sa ograničenom odgovornošću ”Asfaltgradnja” Visoko, Očazi bb, egzistira na tržišti Bosne i Hercegovine punih 46 godina. Društvo je osnovano 1963. godine od kada je imalo više transformacija u obliku i organizovanju.
Asfaltgradnja d.o.o. je društvo sa privatnim kapitalom koje raspolaže sa 232 uposlenika, od čega je 55 visokoobrazovanih mladih kadrova koji uz savremenu tehnologiju, jasno određene strateške ciljeve, marketinški pristup poslovanju, primjenu savremenih tehnoloških dostignuća u proizvodnji i građevinskoj operativi čini temelj razvoja ovog Društva.
Asfaltgradnja d.o.o. Visoko je organizovana po principu dobitnih centara i u svom sastavu ima slijedeće organizacione jedinice:

 • Proizvodnju
 • Građevinsku operativu
 • Trgovinu
 • Tehničku pripremu
 • Računovodstavo i finansije
 • Pravne i opšte poslove

“Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko je osnivač tri društva sa ograničenom odgovornošću i to:

 • “RKB-rudnik krečnjaka Breza”, čija je osnovna djelatnost eksploatacija kamene mase i proizvodnja  kamenih agregata;
 • “Asfaltplant” d.o.o. Visoko, čija je osnovna djelatnost proizvodnja i trgovina asfaltnih masa;
 • “Cool” d.o.o. Visoko, čija je osnovna djelatnost trgovina čvrstim, tečnim, gasovitim gorivima i srodnim proizvodima te transport i održavanje vozila.

“Asfaltgradnja” d.o.o Visoko uz ovakvu organizaciju, prirodne, ljudske i tehnološke resurse spremna je za najsloženije projekte u oblasti niskogradnje.


MENADŽMENT  I UPOSLENICI “ASFALTGRADNJE” ĆE I U BUDUĆNOST OPRAVDATI POVJERENJE STALNIH I OSVOJITI PAŽNJU BUDUĆIH POSLOVNIH PARTNERA I KUPACA.


na vrh
MISIJA - VIZIJA (CILJEVI)

“ASFALTGRADNJA” D.O.O. VISOKO je kompanija sa tendecijom razvoja i odgovaranja na promjene u poslovnoj okolini.
Temeljni cilj “ASFALTGRADNJE” D.O.O. VISOKO je ispuniti očekivanja kupaca i poslovnih partnera, te uspostaviti sa njima dugoročnu saradnju i dobre poslovne odnose. Danas Društvo ima izuzetno razvijenu i uspješnu suradnju sa naučno tehničkim institucijama Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo, “Igmat” Ljubljana (institucije za ispitivanje kvaliteta građevinskog materijala), Zavod za geologiju Sarajevo, Fakultet za metalurgiju i metale Zenica i druge institucije iz zemlje i inozemstva koje pružaju usluge iz oblasti nastavno-naučnog, istraživačkog i stručnog rada.


Menađment “Asfalgradnje”d.o.o. Visoko je nastojao da uporedo sa razvojem ovog društva razvija i projekat stipendiranja mladih kadrova kojma bi se dala mogućnost zaposlenja, a koji bi svojim radom doprinijeli uspješnijem poslovanju kompanije.


D.o.o. “Asfaltgradnja” Visoko kontinuirano od 2000 godine je potpisala 112 ugovora o stipendiranju , a većina stipendista je uspješno završila studije, te su imali priliku postati uposlenici ovog kolektiva.


Pored studenata Građevinskog fakulteta, Saobraćajnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta, stipendisti “Asfaltgradnje” su i studenti Filozofskog, Pedagoškog, Medicinskog i Elektrotehničkog fakulteta.


Potrebno je istaći da su stipendisti "Asfaltgradnje" izuzetno uspješni studenti, jer se uglavno radi o studentima druge, trće i četvrte godine studija ili o apsolventima, koji svojim trudom i zalaganjem zavređuju da novčanu stimulaciju dobiju i u narednoj školskoj godini.
Svim stipendistima koji završe studije i steknu zanimanje za kojim postoji potreba, osigurava se zaposlenje u Asfaltgradnji Visoko, uz pružanje mogućnosti za usavršavanje i napredovanje u stuci, te odgovorna radna mjesta i pozicije u skladu sa ostvarenim rezultatima rada.
Bivši stipendisti , sada uposlenici Asfaltgradnje koji rade na vrlo odgovornim radnim mjestima dokaz su nastojanja ove kompanije da pruži podršku bržem i afirmativnijem razvoju naše lokalne zajednice.


Asfaltgradnja će i u budućnosti kontinuirano ulagati u kvalitetan mladi kadar koji je spreman da svojim radom osigura bolju budućnost za sebe, te na taj način doprinese boljoj budućnosti naše lokalne zajednice.


KOMPETENTNOST I PROŠIRENJE SU NAŠA MISIJA ZA BUDUĆNOST!

Sistem vrijednosti za zaposlene zasniva se na stručnosti, uzajamnom povjerenju, razvojnoj orijentaciji i profesionalnom odnosu prema kupcu.

na vrh
PROFIL FIRME
1. Opšti podaci

Naziv firme

“Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko

Kontakt osoba

 

Adresa

Očazi bb

Telefon

032/740-200

Fax

032/740-240

E-mail

asfaltgr@bih.net.ba

Web adresa

asfaltgradnja.com


2. Struktura vlasništva
 • Privatno vlasništvo
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću

3. Informacije o proizvodu/usluzi

“Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko je građevinska firma koja se bavi NISKOGRADNJOM. Proizvodnja i ugradnja asfalta, betona i betonskih elemenata, eksploatacija i proizvodnja kamena (krečnjaka) i kamenih agregata, te redovno i zimsko održavanje.


4. Finansijski podaci

Ukupna aktiva za 2008. godinu iznosi 20.154.051 KM i ukupna pasiva iznosi 20.154.051 KM. Ukupni prihodi za 2008. godinu iznose 30.099.885,00 KM, dok ukupni rashodi iznose 29.889,832,00 KM. Dobit prije oporezivanja iznosi 210.053,00 KM. Porez na dobit po poreznom bilansu iznosi 48.147,00 KM. Vrijednost stalnih sredstava na dan 31.12.2008. godine iznosi 10.122.080 KM. Amortizacija stalnih sredstava za 2008. godinu 772.339 KM. Zalihe Sirovina i materijala iznose 1.266.174 KM. Potraživanja od ostalih kupaca iznose 8.021.128, obaveze prema ostalim dobavljačima iznose 6.837.241. Potraživanja od povezanih lica iznose 124.684, a obaveze prema povezanim licima 1.530.003 KM


5. Tržišna pozicija Izvoz: /
Uvoz:  građevinske mašine i ostala oprema, te repromaterijal koji se ne proizvodi u BiH.
Tržišni udio: izvođač svih  trenutno glavnih projekata ns području BiH
Dobavljači: ADRIANO CORSI, S.p.a. UDINE, BÖRNER GMBH, ITERCHEMICA  Spa, SIM AMMAN S.p.a, ...
Distributivna mreža: područje BiH
6. Oprema STABILNA POSTROJENJA

  NAZIV MAŠINE PROIZVOĐAČ KOLIČINA
1. Asfaltna baza SIM AMMAN S.p.A. 1
2. Betonska baza STETTER CP 30 1
3. Postrojenja za proizvodnju kamenih agregata FIAM s.r. ITALIA 3
4. Postrojenja za prozvodnju filtera SCT SLOVENIA 1
5. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata GEROTTO ARMANDO MG HV 1


  VRSTA MAŠINE KOLIČINA
1. GRAĐEVINSKE MAŠINE 38
2. SITNE MAŠINE 23
3. TERETNA VOZILA 16
4. PRIKLJUČNA VOZILA 10
5. SPECIJALNA VOZILA 5
6. KOMBI VOZILA 15
7. TERENSKA VOZILA 2
8. PUTNIČKA VOZILA 10

7. Osoblje

Naša kompanija ima  232 uposlenika,  od čega je 231 zaposenih na neodređeno, u stalnom radnom odnosu, a  svega 17 zaposenika na određeno.

Od ukupnog broja uposlenih, 55 su visokoobrazovani

na vrh
POLITIKA KVALITETA

U skladu sa misijom i vizijom, Uprava Društva "Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko smatra da je sistem upravljanja kvalitetom i njegovo stalno poboljšanje značajna potpora za poslovni uspjeh Društva, s tim u vezi, Direktor društva "Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko donosi:


POLITIKU KVALITETA

Osnovne vrijednosti su temelj stalnih poboljšanja u sistemu upravljanja, te smo ih ugradili u načela politike upravljanja:

 • Podizanje komunikacije s kupcima i ostalim zainteresiranim stranama na najvišu moguću razinu, u cilju sticanja novih i poboljšanju odnosa sa postojećim poslovnim partnerima.
 • Osnova našeg povjerenja zasnovana je na poštivanju kupaca, dobavljača i svih ostalih partnera.
 • Optimizacija procesnih aktivnosti koje omogućuju racionalizaciju troškova i veću iskorištenost svih kapaciteta i resursa Društva.
 • Dokaz da je briga za okolinu sastavni dio naših aktivnosti je pribavljalnje okolinske dozvole ne samo za matičnu kompaniju "Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko nego i za Društva kćeri "Asfaltplant", "RKB-rudnik krečnjaka Breza" i "Cool" kao i upotrebne dozvole za postrojenja i mehanizaciju. Mi u potpunosti shvaćamo da je okolina i njena zaštita obaveza svih nas.
 • Ulaganjem u projekat stipendiranja i zapošljavanjem mladih visokoobrazovanih kadrova povećati njihov doprinos dobrobiti Društva, poštujući različitosti i lični razvoj svakog pojedinca.
 • Uspostavljanje ambijenta saradnje, povjerenja i pripadnosti Društvu koji se temelji na kvalitetnom internom informisanju, komunikacijama i uključivanju zaposlenika u kreiranje i poboljšanje poslovnih procesa.
 • U našim aktivnostima poštovati državne, evropske i svjetske kodekse, zakone, propise i standarde, te održavanje zdravog i sigurnog radnog okruženja.
 • Razvijanje i primjena svih potrebnih aktivnosti u skladu sa zahtjevima međunarodnog standard ISO 9001:2008.

Opredjeljenost i obaveza svih uposlenika je poštivanje politike kvaliteta koja obezbjeđuje napredak na temelju gore navedenih načela.

LOKACIJA
Visoko se nalazi u centralnoj Bosni i Hercegovini, između glavnog grada Sarajeva i Zenice glavnog sjedišta Zeničko-dobojskog Kantona,u samom centru Sarajevske ekonomske regije. Sama pozicija grada Visoko je izrazito pogodna za ekonomiju i trgovinu ,jer je gotovo podjednako udaljena od svih centara u Bosni i Hercegovini.
(SARAJEVO,ZENICA,TUZLA,MOSTAR)