PROIZVODNJA

Organizaciona jedinca PROIZVODNJE je promarna jedinica u organizacionom sistemu Asfaltgradnja d.o.o. Visoko, koja nastoji u svakom segmentu primjenjivati organizaciona rješenja i tehološka dostignuća u savremenoj građevinkoj industriji.


Sektori organizacione jedinice proizvodnja:


 • KAMENOLOM
 • PRERADA KAMENIH AGREGATA
 • PROIZVODNJA ASFALTA
 • PROIZVODNJA BETONA
 • PROIZVODNJA BETONSKIH ELEMENATA
 • PROIZVODNJA FILERA
 • PROIZVODNJA VIZUELNE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
 • LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

EKSPLOATACIJA KAMENA

Asfaltgradnja d.o.o. Visoko vrši eksploataciju kamena i kamenih masa na lokalitetu “RKB – rudnik krečnjaka Breza”. Rudnik je udaljen cca 3,5 km od Breze i povezan je sa regionalom cestom Sarajevo-Breza-Vareš. Može se smatrati da je lokacijski vrlo privlačno za eksploataciju, jer je dostupno svim potencijalnim potrošačima. Sve aktivnosti vezane za ekploataciju i preradu kamena su u skladu sa zakonskim propisima i nene u zakonom propisanoj mjeri ugroziti okoliš.


U skolpu eksploatacie vrše se slijedeće aktivnosti::


 • BUŠENJE
 • MINIRANJE
 • PRIMARNA JEDINICA
 • SEKUNDARNA PRERADA
 • UTOVAR I ISPORUKA MATERIJALA

PROIZVODNJA FRAKCIJE

Kompletan asortiman kamenih agregata proizvodi se od krečnjaka, a sva postrojenja za proizvodnju kamenih agregata su tipa FIAM-Italija.


Asfaltradnja d.o.o. Visoko raspolaže sa slijedećim proizvidnim programom:


 • tampon 0-30 mm
 • tampon 0-60 mm
 • prirodni tampon 0-30 mm
 • nasioni materijal 0-150 mm
 • greda 0-150 mm
 • frakcije 0-4 mm
 • frakcije 4-8 mm
 • frakcije 8-16 mm
 • frakcije 16-22 mm
 • frakcije 16-32 mm
 • frakcije 0-16 mm
 • drobljeni kamen 0-150 mm

PROIZVODNJA ASFALTA

Proces proizvodnje asfalta vrši se najsavremenijom tehnologijom i postrojenjima koja su certificirana po svjetskim standardima, potpuno softverski automatizovana, te posjeduju ekološke filtere za očuvanje životne sredine.
Potrojenje je kapaciteta 170 t/h, instalirano je i stavljeno u upotrebu 1999. godine.
Za period od augusta 1999. do augusta 2009. godine proivedeno je 975 000 tona asfalta.


Maksimalna dnevna proizvodnja ostvarena je 2003. godine i iznosila je 2136 tona.
Maksimalna mjesečna proizvdonja postignuta je u 2005. godini i iznosila je 38 328 tona, a maskimalna godišnja proizvodnja ostvarena je 2005. godine u količini od 147 036 tona.

PROIZVODNJA BETONA

Asfaltgradnja d.o.o. Visoko posjeduje savremena postrojenja za proizvodnju betona i betonskih elemenata. Uz postrojenje za prizvodnju betona tipa STETTER, mašinu za proizvodnju betonskih elemenata tipa GEROTTO ARMANDO, Asfaltradnja posjeduje i desetine miksera za prevoz betona kao i pumpe za ugradnju betona.


Maksimalna proizvodnja betona ostvarena je u 2007. godini i iznosila je 15 328 m3.